Retenciones del trabajo personal 2013

Encóntrase dispoñible o servizo on line de cálculo das retencións do traballo persoal para o exercicio 2013.Para este exercicio só se desenvolveu unha versión web do programa de axuda de Retencións, deixando polo tanto de existir a versión do programa de axuda instalable nos distintos sistemas operativos.

Con este instrumento o contribuínte poderá calcular a contía e o tipo de retención que lle correspondan en función das retribucións aboadas ou satisfeitas, conforme se establece no Regulamento do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas nos seus artigos 80 e seguintes.