Preguntas frecuentes sobre el régimen especial del criterio de caja,

réxime introducido pola Lei 14/2013, do 27 de setembro, de apoio aos emprendedores.