Pagamento a provedores EE.LL.e CC.AA

Las EE.LL.y las CC.AA.poderán, ata o 19 de Xullo, introducir a relación inicial de facturas e a partir do 25 de Xullo ata o 6 de Setembro, introducir os certificados individuais e realizar a aceptación, en nome do provedor, das súas facturas.

Os provedores de EE.LL.e de CC.AA.poderán consultar as facturas e certificados individuais que introducisen as EE.LL.do seu NIF e a partir do 24 de Xullo realizar a aceptación das súas facturas

O ámbito obxectivo das facturas de CC.AA.estará limitado ao establecido no artigo 12.1 do RDL 8/2013 (concertos subscritos en materia sanitaria, educativa e de servizos sociais, convenios colaboración, transferencias a asociacións e institucións sen fins de lucro e con fins sociais, subvencións para actividades investigación, desenvolvemento e innovación, transferencias Comunidades Autónomas a Entidades Locais e Universidades)