Amortización fiscal do fondo de comercio financeiro en entidades non residentes, indirectamente participadas (Decisión CE)

Recibiuse notificación dunha Decisión da Comisión Europea pola que se inicia un procedemento de investigación acerca da posible consideración como axuda de estado ilegal da amortización do fondo de comercio financeiro no IS (artigo 12.5 do TRLIS) cando o devandito fondo de comercio só aflora nas participacións indirectamente adquiridas.A devandita Decisión ordena ao Reino de España non conceder novas axudas en tanto non se pronuncie definitivamente sobre a ilegalidade da axuda e invita as autoridades españolas a informar da súa existencia os posibles beneficiarios.

Para más información: