Ferramentas de asistencia virtual IVE e Censos

Incorpórase unha nova ferramenta de asistencia virtual censal denominada "Buscador de actividades económicas", que indica as epígrafes das tarifas do Imposto sobre Actividades Económicas (IAE) e, no seu caso, o código de actividade equivalente (CNAE) que resulta aplicable a unha actividade económica.

Tamén se organizaron as ferramentas virtuais existentes en tres apartados:Subministración Inmediata de Información do IVE (SII), IVE e Censos.