Ferramentas de asistencia virtual IVE e Censos

Se incorpora unha nova ferramenta de asistencia virtual censual denominada "Buscador de actividades económicas", que indica os epígrafes das tarifas do Imposto sobre Actividades Económicas (IAE) e, se é o caso, o código de actividade equivalente (CNAE) que resulta aplicable a unha actividade económica.

Tamén se organizaron as ferramentas virtuais existentes en tres apartados: Subministración Inmediato de Información do IVE (SII), IVE e Censos.