Criterios aplicables na presentación de autoliquidacións de IVE, tras a modificación do Concerto económico co País Vasco

Como consecuencia da recente publicación da Lei 10/2017, do 28 de decembro, pola que se modifica a Lei 12/2002, do 23 de maio, pola que se aproba o Concerto Económico coa Comunidade Autónoma do País Vasco, modificáronse algúns preceptos que afectan á exacción do IVE. Procedeuse por iso a elaborar a táboa adxunta, coa finalidade de ofrecer os criterios aplicables na presentación das autoliquidacións de IVE, ata tanto apróbese unha modificación do Convenio Económico entre o Estado e a Comunidade Foral de Navarra.