Actualización Manual de Sociedades

No Manual Práctico do Imposto sobre Sociedades exercicio 2018, no capítulo 5º Liquidación do Imposto sobre Sociedades: Determinación da Base Impoñible, apartado 4º (páxina 190) Reserva de capitalización se incorporou o seguinte parágrafo:

A reserva de capitalización dotada se terá en conta aos efectos de determinar o incremento dos fondos propios e o mantemento do tal incremento, de acordo co sinalado no artigo 25.2 da LIS. Polo tanto, a reserva de capitalización dotada formará parte dos fondos propios existentes ao inicio e ao final do exercicio da mesma forma que o resto de partidas integrantes de tales fondos non excluídas para os efectos de determinar seu incremento e posterior mantemento do mesmo.

Adicionalmente se introduciu a pregunta número 141820 no INFORMA.

Ligazón ao Manual Práctico do Imposto sobre Sociedades 2018Nova ventá