Denuncias Vixilancia Aduaneira


  • Teléfono: 900 35 13 78
    Correo electrónico: denunciasvigilanciaaduanera@correo.aeat.es

    Se coñece calquera feito ou circunstancia relacionado cun delito ou infracción de contrabando ou calquera outro relacionado ou que sexa competencia do Servizo de Vixilancia Aduaneira, pode comunicar seu denuncia por calquera dos medios arriba citados, facilitando de xeito claro e preciso cal é seu coñecemento sobre os feitos denunciados, persoas implicadas, circunstancias e elementos relevantes, achegando cantos medios de proba poida dispor.

    Non se considerará ao denunciante interesado na actuación que se inicie a raíz da denuncia, nin lexitimado para a interposición de recursos ou reclamacións en relación cos resultados da mesma, non sendo que se encontre entre os supostos previstos no artigo artigo 4 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.