25-08-2017 Nova versión do formato de factura electrónica "facturae"

No BOE do día 25 de agosto publicouse a Resolución do 24 de agosto de 2017, da Subsecretaría, pola que se publica a Resolución do 25 de xullo de 2017, da Secretaría de Estado para a Sociedade da Información e a Axenda Dixital e das Secretarías de Estado de Facenda e de Orzamentos e Gastos, pola que se publica unha nova versión, 3.2.2, do formato de factura electrónica "facturae".

  • Resolución de 24 de agosto de 2017,

    de la Subsecretaría, por la que se publica la Resolución de 25 de julio de 2017, de la Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital y de las Secretarías de Estado de Hacienda y de Presupuestos y Gastos, por la que se publica una nueva versión, 3.2.2, del formato de factura electrónica "facturae".

     (BOE, 25-agosto-2017) Boletín Oficial do Estado en nova ventá