Texto do Proxecto de Orde Ministerial, pola que se aproba o modelo 179, “Declaración informativa trimestral da cesión de uso de vivendas con fins turísticos” e establécense as condicións e o procedemento para a súa presentación que, previsiblemente publicarase no BOE.