Procedemento de adhesión ao Código de Boas Prácticas de Asociacións e Colexios de Profesionais Tributarios

Encóntranse dispoñibles na Sede electrónica da Axencia Tributaria, no apartado de Colaboración Social, os trámites de asociacións e colexios relacionados co Código de Boas Prácticas.Permiten solicitar a adhesión ao devandito Código, achegando o formulario dispoñible en Sede electrónica e o acordo de adhesión do órgano de goberno da Asociación ou Colexio correspondente.Así mesmo, pode comunicarse, se é o caso, a sinatura da Addenda ao código.

Procedemento de adhesión das Asociacións e Colexios de Profesionais Tributarios ao Código de Boas PrácticasNova ventá