Preguntas frecuentes relacionadas co prazo de declaración do Imposto sobre Sociedades (art 12 do RDLey 19/2020)

Publícanse preguntas sobre os prazos de presentación das declaracións do Imposto sobre Sociedades para períodos impositivos iniciados a partir do 1 xaneiro de 2019.

Preguntas frecuentesNova ventá