Novo servizo de axuda de IVE: Consulta detallistas en recarga de equivalencia

Con este servizo de axuda pode consultar se o seu cliente (empresario retallista) está sometido ou non ao Réxime especial da recarga de equivalencia.Recórdase que os provedores dos retallistas que estean en recarga de equivalencia lles repercutirán, ademais do IVE, a recarga de equivalencia de forma independente na factura e sobre a mesma base.A liquidación e ingreso da recarga de equivalencia efectuaranse polo provedor conxuntamente co IVE e axustándose ás mesmas normas.

O comerciante minorista ten a obriga de acreditar ante os seus provedores o feito de estar sometido ou non ao Réxime da recarga de equivalencia. O dato ofrecido por este servizo de axuda correspóndese coa situación censal na data de consulta.

Enlace o novo servizo de axuda e máis información sobre o Réxime da recarga de equivalencia: