Novo procedemento de acreditación para Certificados de Representante de Persoa Xurídica e de Representante de Entidade sen Personalidade Xurídica da FNMT a través das oficinas de Correos

A FNMT habilitou un novo procedemento de acreditación para Certificados de Representante de Persoa XurídicaNova ventá e de Representante de Entidade sen Personalidade XurídicaNova ventá a través das oficinas de Correos, adicional ao xa existente.

Polo tanto, o solicitante destes certificados poderá acreditar a súa identidade nas oficinas de rexistro da  AEAT (logo de cita) como ata hora, ou ben nas oficinas de Correos.

Para acreditar a identidade nas oficinas de Correos, o proceso para obter o Código de solicitude é o mesmo. Ademais, deberase encher electronicamente un formulario de solicitude on line cos datos de contacto, dispoñible na páxina web da FNMT.  Unha vez recheo, xunto coa documentación necesaria para a acreditación da identidade do representante, das súas facultades de representación e entidade representada, deberá acudir a unha oficina de Correos coa documentación que se detalla na páxina web da FNMT.

Calquera erro na cumprimentación ou a falta de documentación supoñerá a non emisión do certificado; a FNMT informará o usuario a través do seu servizo de Atención a Usuarios, debendo repetirse o proceso de acreditación completo, achegando a documentación de novo.

Consulte toda a información sobre as condicións do servizo na páxina web da FNMTNova ventá.