Estudo pormenorizado sobre as principais novidades introducidas polo Real decreto-lei 3/2016, do 2 de decembro

No apartado de Novidades do Portal de Sociedades están dispoñibles uns documentos explicativos das principais modificacións introducidas polo Real decreto-lei 3/2016, do 2 de decembro, polo que se adoptan medidas no ámbito tributario dirixido á consolidación das finanzas públicas e outras medidas urxentes en materia social (BOE do 3 de decembro).