Entrada en vigor do novo Regulamento Xeral de Protección de Datos da UE

A partir do 25 de maio de 2018, entra en vigor o Regulamento Xeral de Protección de Datos da UE (RGPD). A Axencia Tributaria estivo traballando na revisión e adaptación de seus procedementos para cumprir cos novos requisitos que introduce o RGPD. Entre os obxectivos máis importantes do novo regulamento se encontran os de aumentar a transparencia sobre como se utilizan seus datos de carácter persoal e reforzar seu dereito a protexeros.

Na Sede electrónica, poderá encontrar toda a información relativa aos tratamentos de datos de carácter persoal que realiza a Axencia Tributaria no desempeño de seus funcións para a aplicación efectiva do sistema tributario estatal e aduaneiro, así como as posibilidades de pórse en contacto coa Axencia Tributaria para exercer os dereitos que lle confire o regulamento como usuario dos servizos que lle ofrece a Axencia Tributaria para o cumprimento de seus obrigas tributarias. Ao final do texto poderá informarse sobre aspectos básicos relativos ás actividades de tratamento de datos de carácter persoal e acceder ao resto de información e trámites relacionados co cumprimento do novo regulamento.

A Axencia Tributaria como responsable dos datos de carácter persoal que xestiona dispón de políticas, procedementos e medidas orientadas a protexer a seguridade dos datos de carácter persoal, e polo tanto, a privacidade das persoas. Estas medidas están en continua revisión para adaptaras á evolución dos servizos que se ofrecen aos obrigados tributarios, os riscos, a evolución da tecnoloxía e os requisitos legais.