Aclaración sobre a vixencia da opción extraordinaria da modalidade do artigo 40.3 da Lei 27/2014, do Imposto sobre Sociedades

Incorporouse unha pregunta frecuente no apartado sobre Medidas tributarias COVID-19 na que se aclara que, para os períodos impositivos iniciados a partir de 2021, os contribuíntes que tivesen optado o ano pasado pola modalidade do art. 40.3 LIS, de acordo co disposto no artigo 9 do Real Decreto-Lei 15/2020, necesitarán a presentación no mes de febreiro de 2021 do modelo censal 036, se pretenden continuar coa devandita opción.

Más información

  • RSS
  • Mapa web
  • Accesibilidade
  • Axuda