Redución garantía IVE O.E.A. actuando en representación directa e outras recomendacións

A partir do día 02/07/2019, os Operadores Económicos Autorizados que acheguen seu garantía en declaracións en que actuen na modalidade de representación directa e, por ese motivo, non teñan acceso ás reducións previstas na normativa aduaneira para os dereitos de aduanas, poderán gozar da redución do 50 %do importe do IVE a garantir en cada declaración aduaneira declarando na recadro 44 o código 9015 "Solicitude redución garantía IVE (OEA representación directa)"

Así mesmo, nesa data se esixirá que os documentos 9015, Y024, Y025 da recadro 44, cando se utilicen, se declaren na primeira partida. Se, ademais, se declarase noutra partida do dúa, o número ou descrición do documento ten que ser igual ao da primeira partida.