Subscrición a Novidades RSS

 • A Axencia Tributaria publica os titulares de seus contidos en formato RSS. Desta forma, Vde. poderá integrar en seu Web ou ver en seu cliente RSS, de forma completamente gratuíta, as últimas noticias, actualizadas as 24h, e con ligazóns directos a seu contido completo.

  Vde. dispón de varios métodos para usar nosos titulares RSS:

  • Pulsar sobre o ligazón do canle se dispón dun navegador web compatible (Chrome + Feed Reader, Internet Explorer 11, Firefox, etc.)
  • Mediante clientes RSS: programas que lle permiten usar directamente nosos ficheiros de datos e veros en seu ordenador persoal.
  • Mediante un agregador: páxinas web que lle permiten agrupar fontes RSS de distintos medios.

  En todos os casos, o uso dos ficheiros implica a aceptación das CONDICIÓNS XERAIS.

  Se xa coñece como funciona a subscrición a contidos RSS, seleccione do seguinte listaxe a categoría de contidos que sexa de seu interese.