Imposto sobre Transaccións Financeiras.Aprobación do modelo 604

Publicouse no BOE a Orde HAC/510/2021, do 26 de maio, pola que se aproba o modelo 604 "Imposto sobre as Transaccións Financeiras.Autoliquidación" e determínanse a forma e procedemento para a súa presentación.

Para facilitar o cumprimento das obrigas  tributarias derivadas deste imposto creouse un banner con información e accesos aos trámites deste imposto.

Recórdase que a presentación das autoliquidacións correspondentes aos meses de xaneiro, febreiro, marzo e abril de 2021, así como o ingreso das respectivas débedas tributarias, se efectuará no prazo para a presentación e ingreso da autoliquidación correspondente ao mes de maio de 2021, é dicir, dende o 10 de xuño de 2021.

Imposto sobre Transaccións Financeiras

  •  Orden HAC/510/2021, de 26 de mayo,

    por la que se aprueba el modelo 604 "Impuesto sobre las Transacciones Financieras. Autoliquidación" y se determinan la forma y procedimiento para su presentación.

     (BOE, 28-mayo-2021)
  • RSS
  • Mapa web
  • Accesibilidade
  • Axuda