Regulamento Xeral de Recadación, réxime sancionador, revisión en vía administrativa

O 30 de decembro publicáronse no BOE o Real decreto 1071/2017, do 29 de decembro, polo que se modifica o Regulamento Xeral de Recadación, aprobado polo Real decreto 939/2005, do 29 de xullo, o Real decreto 1072/2017, do 29 de decembro, polo que se modifica o Regulamento xeral do réxime sancionador tributario, aprobado polo Real decreto 2063/2004, do 15 de outubro e o Real decreto 1073/2017, do 29 de decembro, polo que se modifica o Regulamento xeral de desenvolvemento da Lei 58/2003, do 17 de decembro, Xeral Tributaria, en materia de revisión en vía administrativa, aprobado polo Real decreto 520/2005, do 13 de maio.

 • Real Decreto 1073/2017, de 29 de diciembre,

  por el que se modifica el Reglamento general de desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en materia de revisión en vía administrativa, aprobado por el Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo.

   (BOE, 30-diciembre-2017) Boletín Oficial do Estado en nova ventá
 • Real Decreto 1072/2017, de 29 de diciembre,

  por el que se modifica el Reglamento general del régimen sancionador tributario, aprobado por el Real Decreto 2063/2004, de 15 de octubre.

   (BOE, 30-diciembre-2017) Boletín Oficial do Estado en nova ventá
 • Real Decreto 1071/2017, de 29 de diciembre,

  por el que se modifica el Reglamento General de Recaudación, aprobado por el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio.

   (BOE, 30-diciembre-2017) Boletín Oficial do Estado en nova ventá