Novo servizo de axuda no IVE: Localizador de entrega de bens

Incorporouse nos portais de IVE e Subministración Inmediata de Información do IVE (SII) unha versión ampliada do servizo de axuda denominada “Localizador”, incluíndo o lugar de realización das entregas de bens, distinguindo entre entregas interiores, intracomunitarias e con destino a terceiros países.

En concreto, esta ferramenta indica onde localízase a entrega dun ben, se está suxeita ou exenta ao IVE, quen debe declarar o IVE reportado na operación ou como declárase en caso de non estar suxeita ou exenta no territorio de aplicación do imposto español; tamén indicará se na factura se debe ou non repercutir IVE.