Medidas financeiras de apoio social e económico

Coa finalidade de reducir a fiscalidade dos beneficiarios do ingreso mínimo vital declárase a súa exención no Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas nos mesmos termos que as prestacións económicas establecidas polas comunidades autónomas en concepto de renda mínima de inserción.

  • RSS
  • Mapa web
  • Accesibilidade
  • Axuda