Informe resultados País por País para multinacionais con matriz española

Preséntanse algúns datos estatísticos de multinacionais de matriz española obtidos da explotación do novo modelo 231 de declaración de información País por País.