Indicacións para cumprir os modelos 189 e 198 no próximo exercicio

Publícanse no apartado de "Información e axuda" dos modelos 189 (Declaración informativa.valores, seguros e rendas) e 198 (Declaración anual de operacións con activos financeiros e outros valores mobiliarios) determinadas indicacións para cumprir os devanditos modelos de declaracións informativas, coa finalidade de mellorar a calidade da información fiscal derivada destes para o exercicio 2021.

  • RSS
  • Mapa web
  • Accesibilidade
  • Axuda