Evolución do modelo de Colaboración Social para entidades privadas e profesionais da xestión tributaria.

Desde o 10 de xaneiro de 2019 se inicia o proceso de evolución do modelo de colaboración social na aplicación dos tributos, que permitirá que os colaboradores sociais (entidades privadas e profesionais da xestión tributaria) poidan xestionar empregados (delegados) a través da Sede electrónica da Axencia Tributaria, para que estes poidan realizar a través de Internet con seus certificados de usuario trámites dos obrigados tributarios. Este modelo se denominou Colaboración Social delegada.

Como parte desta evolución se ofrecerá unha nova aplicación de Alta e Xestión no Censo de colaboradores sociais que permitirá xestionar empregados do Colaborador Social como delegados que poderán realizar trámites dos obrigados tributarios utilizando certificados electrónicos de persoa física ou de empregado de empresa, de xeito que xa non será obrigatorio que os colaboradores sociais entidades privadas faciliten certificados electrónicos de representante de persoa xurídica para o ámbito da colaboración social.

Este novo modelo será de aplicación xeneralizada para as aplicacións da Axencia Tributaria que permitan colaboración social a partir do 1 de xaneiro de 2020. Durante o ano 2019 se irán adaptando progresivamente as aplicacións para permitir este novo modelo de xestión da Colaboración Social. Neste período transitorio as aplicacións manterán os controis que actualmente permitían a xestión da Colaboración Social Restrinxida. Para iso, con esta nova aplicación, ademais de xestionar empregados como delegados, se poderán seguir xestionando Colaboradores Sociais restrinxidos, para seu uso nas aplicacións que non estean adaptadas, de forma transitoria durante o ano 2019.

Polo tanto, ao iniciarse un proceso transitorio de adaptación, en tanto que as aplicacións que utilice non estean adaptadas, non será necesario realizar ningún tipo de xestión de empregados como delegados, toda vez que aquelas se comportarán como ata agora.

Pode encontrar máis información no seguinte ligazón: