Procedemento extraordinario para a presentación do modelo 030 por persoas físicas de forma non presencial durante a vixencia do estado de alarma

Habilítase un procedemento para a presentación do modelo 030, de forma non presencial, durante a vixencia do estado de alarma, por motivos distintos á solicitude de NIF .