IRPF, Imposto sobre Sociedades e Imposto sobre Sucesións e Doazóns

Modifícanse o Regulamento do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas, aprobado polo Real decreto 439/2007, do 30 de marzo, o Regulamento do Imposto sobre Sociedades, aprobado polo Real decreto 634/2015, do 10 de xullo, e o Regulamento do Imposto sobre Sucesións e Doazóns, aprobado polo Real decreto 1629/1991, do 8 de novembro.

  • Real Decreto 1074/2017, de 29 de diciembre,

    por el que se modifican el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto 634/2015, de 10 de julio, y el Reglamento del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, aprobado por el Real Decreto 1629/1991, de 8 de noviembre.

     (BOE, 30-diciembre-2017) Boletín Oficial do Estado en nova ventá