29-05-2017 Probas selectivas.Modelo 791

Apróbase o modelo de solicitude de admisión e liquidación da taxa de dereitos de exame, para os procesos selectivos convocados pola Axencia Tributaria.

  • Resolución de 18 de mayo de 2017,

    de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se aprueba el modelo de solicitud de admisión a los procesos selectivos y liquidación de la tasa de derechos de examen.

     (BOE, 27-mayo-2017) Boletín Oficial del Estado en nueva ventana
  • RSS
  • Mapa web
  • Accesibilidade
  • Axuda