29-05-2017 Imposto sobre o Valor Engadido

Modifícase o Regulamento do IVE.Engádense dúas disposicións transitorias en relación ao sistema de levanza de libros rexistro a través da Sede electrónica da Axencia Tributaria.

  • RSS
  • Mapa web
  • Accesibilidade
  • Axuda