Marzo

 • 30-03-17Informe mensual de Recadación Tributaria dispoñible en inglés

  Monthly report December 2016 (summary), January 2017 and February 2017.

 • 30-03-17Informes de Recadación Tributaria (decembro 2016, xaneiro e febreiro 2017)

  Informes mensuais e series históricas de Recadación Tributaria correspondentes ao mes de decembro de 2016, xaneiro e febreiro de 2017

 • 27-03-17 Acordos de colaboración social con empresas subministradoras de software para o SII (Subministración Inmediata de Información)

  Coa posta en marcha do sistema Subministración Inmediato de Información (SII), as entidades subministradoras de software relacionado coa xestión empresarial poderán realizar, a través da Sede electrónica da Axencia Tributaria, a subministración electrónica dos rexistros de facturación para a levanza dos libros rexistro do Imposto sobre o Valor Engadido de empresarios, profesionais e outros suxeitos pasivos cuxo período de liquidación coincida co mes natural, de acordo co artigo 71.3 do Regulamento do imposto, así como do resto de suxeitos pasivos do Imposto sobre o Valor Engadido que o desexen.

  A tal fin poderán subscribir un acordo de colaboración social na aplicación dos tributos para a presentación telemática de declaracións, comunicacións e outros documentos tributarios en representación de terceiros poñéndose en contacto coa súa Delegación da Axencia Tributaria ou co Centro de Atención Telefónica, onde se lles informará da documentación a achegar para a súa subscrición.

 • 24-03-17Modelo de representación para a subministración electrónica de rexistros de facturación

  Apróbase o documento normalizado para acreditar a representación de terceiros para a Subministración Electrónica de Rexistros de Facturación a través da Sede electrónica da Axencia Tributaria.

 • 23-03-17Declaración da Renda e do Patrimonio, exercicio 2016

  Apróbanse os modelos de declaración do IRPF e do Imposto sobre o Patrimonio, exercicio 2016, establécense os procedementos de obtención, modificación, confirmación e presentación do borrador de declaración do IRPF e o procedemento para a presentación de ambos os dous.

 • 21-03-17Estatísticas de matriculacións (febreiro 2017)

  Avance Mensual sobre o imposto de matriculación de vehículos correspondente ao mes de febreiro de 2017.

 • 21-03-17Estatísticas de comercio exterior.Datos estatísticos.Últimas estatísticas publicadas

  Últimas estatísticas publicadas de Comercio Exterior, correspondentes ao mes de xaneiro de 2017.

 • 15-03-17Modelos 222 e 202

  Apróbanse os modelos 222 e 202 para efectuar os pagamentos fraccionados a conta do Imposto sobre Sociedades e do Imposto sobre a Renda de non Residentes.

 • 13-03-17Aduanas.Peche da versión DVD003 e IDA003

  Está previsto o peche das versións DVD003 e IDA003 para o día 08/05/2017, podendo utilizar as versións DVD004 e IDA004 adaptadas ás modificacións do Código Aduaneiro da Unión (CAU) na súa parte de garantías por GRN.

  Modifícase a guía DVD003 / IDA003 para incluír adaptacións necesarias ao novo CAU e, en concreto, no relativo ao relacionado coa declaración das garantías das débedas aduaneiras potenciais que se deriven da declaración aduaneira de vinculación a depósito aduaneiro.

  A nova aplicación nacional de garantías, paso previo á futura aplicación de garantías da Unión, prevé un número de garantía (GRN) por operador, aval e finalidade ou ben un GRN por operador, aval e multifinalidadque constitúase ante a Alfándega, a diferenza da aplicación existente ata a data que prevé un único número de garantía por operador/finalidade.

  Por iso é necesario modificar esta guía de forma que sexa posible a declaración de varias garantías nunha mesma mensaxe.

 • 13-03-17 Información técnica e preguntas frecuentes (versión 0.6)

  Preguntas frecuentes:errata

  Corrixiuse a seguinte errata na páxina 37: 

  Onde di:LIBRO REXISTRO DE BENS DE INVESTIMENTO.
  Debe dicir:5.LIBRO REXISTRO DE BENS DE INVESTIMENTO.

  A partir deste apartado procédese a renumerar os títulos posteriores e as correspondentes FAQs.

 • 03-03-17Importación, modificación das guías de edifact e XML.
  1. Edifact.

   Nesta nova versión 6.4 explícase as modificacións que se poden realizar sobre un pD, pD+, preDsi e dúa dada unha operación (alta, modificación, anulación ) e a vía inicial de gravación do dúa XML, Edifact.

  2. XML

   Nesta nova versión 0.4 explícase as modificacións que se poden realizar sobre un pD, pD+, preDsi e dúa dada unha operación (alta, modificación, anulación ) e a vía inicial de gravación do dúa XML, Edifact.

   Tamén corrección de erratas (con publicación de novos esquemas) e ampliación de información.

 • RSS
 • Mapa web
 • Accesibilidade
 • Axuda