30-08-2017 Aprobación de declaración informativa de operacións vinculadas e de operacións e situacións relacionadas con países ou territorios cualificados como paraísos fiscais.

No BOE do 30 de agosto publícase a Orde HFP/816/2017, do 28 de agosto, pola que se aproba o modelo 232 de declaración informativa de operacións vinculadas e de operacións e situacións relacionadas con países ou territorios cualificados como paraísos fiscais.

  • Orden HFP/816/2017, de 28 de agosto,

    por la que se aprueba el modelo 232 de declaración informativa de operaciones vinculadas y de operaciones y situaciones relacionadas con países o territorios calificados como paraísos fiscales.

     (BOE, 30-agosto-2017) Boletín Oficial do Estado en nova ventá