Outubro

 • 06-10-14Aduanas.Publicación de nova guía EDIFACT para DVD e IDA
  Modifícanse as guías edifact de DVD [nova versión V3.9] e IDA [nova versión V3.8]

  Mensaxe CUSDEC, segmento DOC
  Función do segmento:Declaración de documentos da casa 44 que non implican NRC:caso especial de varios certificados na mesma partida do D.U.A. dun mesmo organismo emisor.
  Modificación:Cando se declare máis dun certificado do mesmo organismo emisor é necesario, por cada certificado, especificar a unidade de medida e a cantidade.
  Isto realízase neste segmento.O número máximo de decimais é 3.
  Fecha:poderase utilizar a partir do martes 07/10/2014.

 • 02-10-14Aduanas.Nova acción "Completar solicitude de oficio" no detalle en Sede Electrónica de Solicitudes de Intervención de Marcas.

  Está dispoñible unha nova acción chamada "Completar solicitude de oficio" no detalle das Solicitudes de Intervención de Marcas.A devandita acción poderá ser utilizada polo solicitante na Sede Electrónica naquelas solicitudes de oficio xa concedidas e que o solicitante quere completar para presentalas como non de oficio.

 • 02-10-14Adxudicación Directa a celebrar na Dependencia Rexional de Alfándegas e II.EE. do País Vasco

  Celebrada a Poxa Pública nº 1/2014 desta Dependencia o día 11 de xuño de 2014.no salón de actos da Delegación da Axencia Estatal da Administración Tributaria, sito na Praza Federico Moyua, número 3, planta 3ª, de Bilbao e despois de resultar deserta, quedou aberto o trámite de adxudicación directa, por un prazo máximo de seis meses, a contar dende o día da celebración da poxa, sen prezo mínimo de adxudicación.Estes bens encóntranse depositados e dispoñibles para ser examinados durante os días 03, 04 e 05 de novembro de 2014.

 • 02-10-14Aduanas.Actualización de Guía EDIFACT de DUA de exportación para a súa adaptación á Resolución do DUA do 21 de xullo de 2014

  Nesta Resolución faise referencia á prohibición, a partir do 13 de xaneiro de 2015, de declarar o código de axente como declarante na casa 14.Por este motivo modifícase a guía, eliminando todas as referencias ao código de axente, xa sexa na declaración ou nas respostas da Alfándega.A partir da citada data deberase declarar o identificador do declarante e non o seu código de axente.A partir do 1 de outubro de 2014, e voluntariamente, poderase declarar o identificador do declarante en lugar do código de axente.
  A outra novidade, é que a partir do 15 de outubro, se utilizará o segmento do código seguro de verificación, tamén na resposta dunha mensaxe sen erros da función modificación.

 • 02-10-14Aduanas.Publicación de nova guia EDIFACT para Importación v3.8.

  Modificacións efectuadas:
  a) Mensaxe CUSDEC, segmento RFF, calificador ABL:Garantía de liquidación.
  Coa nova Resolución de avais publicada o 25/07/2014 permítese un novo tipo de aval:aval tipo 9.Poderase declarar como garantía de liquidación a nova garantía con finalidade “H” para as garantías con tipo de aval 9.O seu uso poderase realizar a partir do 25/11/2014.
  b) Mensaxe CUSDEC, segmento DOC
  FUNCIÓN:Declaración de documentos da casa 44 que non implican NRC:caso especial de varios certificados na mesma partida do dúa dun mesmo organismo emisor.Faise unha rectificación para permitir declarar no segmento cantidades referidas á unidade de medida correspondente cun máximo de 3 decimais.Anteriormente só se admitían 2 decimais o que causaba problemas con certificados que tivesen 3 decimais.Esta modificación a 3 decimais pode ser usada dende o momento da publicación da nova guia edifact habendo convivencia coa anterior versión ata o 25/11/2014:a partir desta data non se permitirá declarar con 2 decimais. 

Imaxe Cargando
 • RSS
 • Mapa web
 • Accesibilidade
 • Axuda