Aduanas.Novas validacións na Declaración Sumaria de Entrada ENS de acordo á KEL 26

O próximo luns 2 de Xuño de 2014 ás 15 h (Madrid, Paris), entrarán en vigor as seguintes modificacións na presentación das declaracións sumarias de entrada (ENS):

 1. Non será posible modificar unha ENS cunha mensaxe CC313A, se unha oficina de primeira entrada aceptou xa unha solicitude de desvío.(CC323A).

 2. Para as mensaxes CD301A, CD303A, CC313A, CC315A e CD319A

  • A Regra R805 quitarase do grupo de datos do operador ‘(CONSIGNEE) TRADER’

   <xs:element name="TRACONCE1" type="complex_ics:TRACONCE1Type" minOccurs="0">

   • <xs:annotation>

    • <xs:documentation>

     • <doc:description value="(CONSIGNEE) TRADER" />

     • <doc:rule name="R805" />

     • <doc:condition name="C583" />

    • </xs:documentation>

   • </xs:annotation>

   </xs:element>

  • A condición C583 modificarase e aplicarase aos grupos de datos ‘(CONSIGNEE) TRADER’ e ‘NOTIFY PARTY’ a nivel de cabeceira

   C583

   IF the attribute ‘Additional information ide’ ='10600’ is used for all GOODS ÍTEM data groups

   THEN the data group ‘TRADER Consignee’ cannot be used and the data group ‘TRADER Notify Party’ = ‘O’

   ELSE IF the attribute ‘Additional information ide’ ='10600’ is used for at least one GOODS ÍTEM

   THEN the data group ‘TRADER Consignee’ cannot be used and the data group ‘TRADER Notify Party’ cannot be used

   ELSE the data group ‘TRADER Notify Party’ cannot be used and the data group ‘TRADER Consignee’ = ‘O’

  • Un nova condición C584  crearase para aplicala aos grupos de datos ‘(CONSIGNEE) TRADER’ e ‘NOTIFY PARTY’ no nivel de GOODS ÍTEM

   C584

   IF the attribute ‘Additional information ide’ ='10600’ is used in this GOODS ÍTEM

   THEN IF the data group ‘TRADER Notify party’ is used

   THEN the data groups ‘GOODS ITEM.TRADER.Notify party’ and ‘GOODS ITEM.TRADER Consignee’ cannot be used

   ELSE the data group ‘GOODS ITEM.TRADER.Notify party’ = ‘R’ and the data group ‘GOODS ITEM.TRADER Consignee’ cannot be used

   ELSE  IF the data group ‘TRADER Consignee’ is used

   THEN the data groups ‘GOODS ITEM.TRADER Consignee’ and ‘GOODS ITEM.TRADER.Notify party’ cannot be used

   ELSE the data group ‘GOODS ITEM.TRADER Consignee’ = ‘R’ and the data group ‘GOODS ITEM.TRADER.Notify party’ cannot be used

    

   <xs:element name="TRACONCE2" type="complex_ics:TRACONCE2Type" minOccurs="0">

   • <xs:annotation>

    • <xs:documentation>

     • <doc:description value="(CONSIGNEE) TRADER" />

     • <doc:condition name="C584" />

    • </xs:documentation>

   • </xs:annotation>

   </xs:element>

   <xs:element name="PRTNOT640" type="complex_ics:PRTNOT640Type" minOccurs="0">

   • <xs:annotation>

    • <xs:documentation>

     • <doc:description value="NOTIFY PARTY" />

     • <doc:condition name="C584" />

    • </xs:documentation>

   • </xs:annotation>

   </xs:element>

Starting next Monday 2nd June 2014 at 15 h(Madrid, Paris), the following changes will be bring in for the presentation of ENS:

 1. It won't be allowed to modify a ENS with a message CC313A, if an Office of first Entry tes previously accepted a diversion request (CC323A)
 2. For messages CD301A, CD303A, CC313A, CC315A e CD319A

  • Rule R805 will be removede for the group of data ‘(CONSIGNEE) TRADER’

   <xs:element name="TRACONCE1" type="complex_ics:TRACONCE1Type" minOccurs="0">

   • <xs:annotation>

    • <xs:documentation>

     • <doc:description value="(CONSIGNEE) TRADER" />

     • <doc:rule name="R805" />

     • <doc:condition name="C583" />

    • </xs:documentation>

   • </xs:annotation>

   </xs:element>

  • The condition C583 will be rewordedand applied to the ‘(CONSIGNEE) TRADER’ and ‘NOTIFY PARTY’ data groups on the HEADER (or IMPORT OPERATION) level

   C583

   IF the attribute ‘Additional information ide’ ='10600’ is used for all GOODS ÍTEM data groups

   THEN the data group ‘TRADER Consignee’ cannot be used and the data group ‘TRADER Notify Party’ = ‘O’

   ELSE IF the attribute ‘Additional information ide’ ='10600’ is used for at least one GOODS ÍTEM

   THEN the data group ‘TRADER Consignee’ cannot be used and the data group ‘TRADER Notify Party’ cannot be used

   ELSE the data group ‘TRADER Notify Party’ cannot be used and the data group ‘TRADER Consignee’ = ‘O’

  • The new condition C584 will be created and applied to the ‘(CONSIGNEE) TRADER’ and ‘NOTIFY PARTY’ data groups on the GOODS ÍTEM level

   C584

   IF the attribute ‘Additional information ide’ ='10600’ is used in this GOODS ÍTEM

   THEN IF the data group ‘TRADER Notify party’ is used

   THEN the data groups ‘GOODS ITEM.TRADER.Notify party’ and ‘GOODS ITEM.TRADER Consignee’ cannot be used

   ELSE the data group ‘GOODS ITEM.TRADER.Notify party’ = ‘R’ and the data group ‘GOODS ITEM.TRADER Consignee’ cannot be used

   ELSE  IF the data group ‘TRADER Consignee’ is used

   THEN the data groups ‘GOODS ITEM.TRADER Consignee’ and ‘GOODS ITEM.TRADER.Notify party’ cannot be used

   ELSE the data group ‘GOODS ITEM.TRADER Consignee’ = ‘R’ and the data group ‘GOODS ITEM.TRADER.Notify party’ cannot be used

   <xs:element name="TRACONCE2" type="complex_ics:TRACONCE2Type" minOccurs="0">

   • <xs:annotation>

    • <xs:documentation>

     • <doc:description value="(CONSIGNEE) TRADER" />

     • <doc:condition name="C584" />

    • </xs:documentation>

   • </xs:annotation>

   </xs:element>

   <xs:element name="PRTNOT640" type="complex_ics:PRTNOT640Type" minOccurs="0">

   • <xs:annotation>

    • <xs:documentation>

     • <doc:description value="NOTIFY PARTY" />

     • <doc:condition name="C584" />

    • </xs:documentation>

   • </xs:annotation>

   </xs:element>

 • RSS
 • Mapa web
 • Accesibilidade
 • Axuda