13-05-2014 Dispoñibles máis certificados tributarios con PIN24H

Se ha puesto a disposición de los ciudadanos la posibilidad de solicitar nuevos certificados tributarios con  PIN24H:

 • Certificado tributario de IVE.
 • Certificado tributario de condición de suxeito pasivo do IVE.
 • Certificado tributario de imposto sobre sociedades (para persoas físicas non residentes en España).
 • Certificado tributario de operadores intracomunitarios.
 • Certificado tributario de resumo do 190.
 • Certificado tributario de autoliquidacións.
 • Certificado tributario de ingresos realizados – autoliquidacións.

O PIN24H é un novo sistema de firma electrónica non avanzada que poden utilizar as persoas físicas, sempre que non estean obrigadas á presentación obrigatoria por Internet con certificado electrónico.

Esta nova vía permite aos contribuíntes operar en Internet e solicitar este tipo de certificado tributario sen necesidade de certificado electrónico, sempre que dispoñan dun teléfono móbil e unha conta corrente.

La utilización del sistema PIN24H horas requiere dos pasos:

 1. Rexistro previo no sistema.
 2. Identificación e autenticación.

Tras estes pasos o contribuínte poderá comezar a realizar os trámites tributarios

 • RSS
 • Mapa web
 • Accesibilidade
 • Axuda