Abril

 • 29-04-14Informe de Recadación Tributaria (marzo 2014)

  Informe mensual e series históricas de Recadación Tributaria correspondentes ao mes de marzo de 2014

 • 29-04-14Estatísticas de matriculacións (marzo 2014)

  Avance Mensual sobre o imposto de matriculación de vehículos correspondente ao mes de marzo de 2014.

 • 23-04-14Máis certificados tributarios con PIN24H.

  Se ha puesto a disposición de los ciudadanos la posibilidad de solicitar los siguientes certificados tributarios con PIN24H:

 • 23-04-14Inicio do prazo de presentación telemática de declaracións de Renda e Patrimonio 2013

  O prazo para a presentación por Internet de declaracións de Renda  (confeccionadas con programa de axuda) e Patrimonio iníciase o 23 de abril.O último día para a presentación de declaracións será o 30 de xuño, agás no caso de declaracións a ingresar nas que se opte por domiciliación do pagamento, que deben presentarse como data límite o 25 de xuño. 

 • 16-04-14Aplicación para dispositivos móbiles (app) PIN24H

  A app PIN24H, elaborada pola Axencia Tributaria, está dispoñible para a súa descarga gratuíta en iTunes e Google Play.Esta aplicación permite obter códigos PIN no sistema de firma electrónica PIN24H.Os usuarios, ademais de descargar e activar a aplicación para cada NIF co que pretendan utilizala (máximo de 5 por dispositivo), deben rexistrarse previamente no sistema PIN24H.

 • 16-04-14Estatísticas de comercio exterior.Datos estatísticos.Últimas estatísticas publicadas

  Últimas estatísticas publicadas de comercio exterior, correspondentes ao mes de febreiro de 2014.

 • 16-04-14Redución do índice de rendemento neto de actividades agrícolas e gandeiras para o período impositivo 2013

  Redúcense para o período impositivo 2013 os índices de rendemento neto aplicables no método de estimación obxectiva do IRPF para as actividades agrícolas e gandeiras afectadas por diversas circunstancias excepcionais.

 • 15-04-14Anuncio de alienación por poxa de dous avións

  Mediante anuncio publicado no BOE o 15 de abril de 2014 convócase unha poxa para a alienación de dous avións propiedade da Axencia Tributaria. O prazo para a presentación das ofertas será de dous meses a contar dende o día seguinte á publicación.Os detalles do procedemento encóntranse nos pregos da poxa que se encontran a disposición dos interesados na rúa Lleida 32-34 de Madrid e nesta páxina web.

 • 10-04-14Máis certificados tributarios con PIN24H

  Se ha puesto a disposición de los ciudadanos la posibilidad de solicitar los siguientes certificados tributarios con PIN24H:

  • Certificado de estar al corriente de obligaciones tributarias
  • Certificado ECOT para contratistas
  • Certificado de identificación Censal

  Esta nova vía posibilita aos contribuíntes que non teñan certificado electrónico, pero si un teléfono móbil e conta corrente, operar en internet, e máis concretamente, solicitar este tipo de certificado tributario.

  O PIN24H é un novo sistema de firma electrónica non avanzada que poden utilizar as persoas físicas, sempre que non estean obrigadas á presentación obrigatoria por Internet con certificado electrónico.

  La utilización del sistema PIN24H horas requiere dos pasos:

  1. Rexistro previo no sistema.
  2. Identificación e autenticación.

  Tras estes pasos o contribuínte poderá comezar a realizar os trámites tributarios

 • 10-04-14Poxa 1/2014 da Dependencia Rexional de Alfándegas e II.EE. de Valencia

  O próximo día 07 de maio de 2014, ás 9,30 horas, no Salón de Actos da Delegación Especial da AEAT de Valencia, rúa Guillem de Castro, núm 4, 46001 Valencia, (aforamento limitado) procederase á venda en pública poxa das mercadorías que figuran no arquivo Lotes e localizacións

 • 08-04-14Aduanas.Validación do documento N830 na casa 44 do DUA de importación.

  Dende o día 21/04/2014 o documento N830 declarado na casa 44 do DUA de importación terá as seguintes validacións.

 • 08-04-14Programa de axuda Renda 2013 (Versión 1.00)

  Encóntrase dispoñible o programa de axuda Renda 2013 (PAI) que facilita a cubrición da declaración do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas.O prazo de presentación das declaracións confeccionadas con este programa comeza o 23 de abril, se se realiza por medios telemáticos, e o 5 de maio se a presentación se efectúa por outros medios.
  O último día para a presentación de declaracións será o 30 de xuño (o día 25 de xuño se se trata de declaracións a ingresar con domiciliación bancaria).

 • 07-04-14Aduanas.Modificación de colectores nas partidas das sumarias de descarga

  A partir do próximo 5 de maio non poderán modificarse os colectores nas partidas de sumarias de descarga (DSDT) tras a súa activación se estas estivesen asociadas a unha declaración sumaria de entrada (ENS) previa;da mesma forma que agora non poden modificarse o código e número de documento asociado, ou o país de primeira entrada e porto anterior.

 • 01-04-14Campaña Renda 2013

  Dende o 1 de abril están dispoñibles todos os trámites para a xestión electrónica do borrador de declaración.Como todos os anos, publicouse nesta páxina Web un portal temático sobre a campaña que inclúe toda a información, os enlaces aos trámites correspondentes, segundo o calendario previsto, e as axudas que facilitarán o seu uso.

Imaxe Cargando
 • RSS
 • Mapa web
 • Accesibilidade
 • Axuda