Novas validacións na declaración sumaria de saída (EXS)

A partir do próximo día 4 de novembro activaranse as seguintes validacións: 

1.Validación de provincia de situación de mercadoría

Rexeitaranse as declaracións na que se consigne unha situación de mercadoría en distinta provincia que a do recinto aduaneiro no que se presenta a EXS, se polo menos unha das partidas declara un dos seguintes documentos previos:

- XSUM (sumaria de descarga en formato marítimo)

- XSUA (sumaria de descarga en formato aéreo)

- ZEZF (Entrada en zona ou depósito franco)

En caso de que ningunha das partidas da EXS declare estes documentos previos permitirase calquera situación de mercadoría válida.

Exemplo:se unha EXS do recinto 4611 (valor ES004611 no elemento xml <RefNumCOL1>) data nalgunha das partidas unha sumaria de descarga ou unha entrada en depósito franco a situación da mercadoría declarada no elemento xml <CusSubPlaHEA66> deberá comezar por "46".

2.Validación de rol de tráfico de recinto aduaneiro

Rexeitaranse as declaracións cuxo recinto aduaneiro non teña o rol EXT (Saída de Exportación) no listado COL de Alfándegas europeas.Isto implicará, por exemplo, que as declaracións que actualmente se está a realizar sobre o recinto 0811 (Barcelona marítima) non se permitirán, sendo o recinto adecuado para iso o 0812 (Barcelona marítima export.)

Pódese consultar a lista de alfándegas e os seus roles de tráfico en:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/col/col_home.jsp?Lang=en

  • RSS
  • Mapa web
  • Accesibilidade
  • Axuda