Departamento de Alfándegas.Nota Informativa 21/2013

Nota Informativa NIN GA 21/2013 do 23 de outubro, relativa  á forma de incluír no DUA de exportación o Documento Administrativo Electrónico  ou o Documento administrativo  de Acompañamento.

Ante as dúbidas suscitadas de como debe declararse no DUA de exportación o Documento Administrativo de Acompañamento ou o ARC do Documento Administrativo Electrónico de produtos obxecto de II.EE. en réxime suspensivo, recórdase o previsto na Resolución do DUA vixente, Apéndice II, apartado B (Resolución do Departamento de Alfándegas e Impostos Especiais do 27 de xuño de 2012, BOE do 17 de xullo):

 

  • Exportacións con saída indirecta por outro EM (código 126 na casa 37.2):incluirase na casa 40 o ARC do documento administrativo electrónico, consignando primeiro o tipo de documento Z, a continuación o código de clase de documento AAD, seguido dos 21 carácteres do ARC e os 3 díxitos da partida de orde.
  • Exportacións con saída directa ou saída indirecta por unha alfándega nacional (código 122 e 123 na casa 37.2 do DUA):incluirase na casa 44 o código de documento C651 e a continuación o ARC e 3 díxitos para o número de partida se se trata dun documento administrativo electrónico, ou o número de rexistro se se trata dun DAA en papel.

 

Madrid, 23 de outubro de 2013
A SUBDIRECTORA XERAL DE GESTION ADUANEIRA
María Luisa González Andreu

  • RSS
  • Mapa web
  • Accesibilidade
  • Axuda