Departamento de Alfándegas.Códigos adicionais obrigatorios

A partir do 8 de outubro validaranse online os códigos adicionais obrigatorios.De non se consignar ou ser erróneos o DUA botará erro.Estes códigos adicionais deben ser declarados mesmo cando non haxa pagamento ningún (porque a importación goce de exención, ou por calquera outro motivo).

  • RSS
  • Mapa web
  • Accesibilidade
  • Axuda