Marzo

 • 21-03-13Estatísticas de Comercio Exterior, xaneiro 2013.Principais resultados.

  Engadiuse un novo apartado no portal de Alfándegas e Impostos Especiais en Estatísticas de Comercio Exterior.

 • 19-03-13Nova Oficina Nacional de Fiscalidade Internacional

  Mediante Resolución do 13 de marzo de 2013, da Presidencia da Axencia Estatal de Administración Tributaria, creouse a nova Oficina Nacional de Fiscalidade Internacional.Trátase dunha unidade especializada que terá competencia en todo o territorio nacional para a dirección, xestión, planificación, impulso e coordinación operativa na materia.Os cambios introducidos pola Resolución, que modifica a Resolución do 24 de marzo de 1992, sobre organización e atribución de funcións á inspección dos tributos no ámbito da competencia do Departamento de Inspección Financeira e Tributaria, entrarán en vigor o próximo 1 de abril.

 • 15-03-13Nova versión da consulta do arancel en Sede electrónica

  Introduciuse unha nova versión da consulta do arancel na Sede electrónica.Nesta nova versión, dáse unha información máis completa dos dereitos incluíndo informacións como exclusións, códigos de acción ou compoñentes de condición.

 • 13-03-13Estatística de mobilidade do mercado de traballo na fontes tributarias

  Publícase unha nova estatística de "Mobilidade do Mercado de traballo nas fontes tributarias" que presenta por bienios dende o 2004_2005 ao 2010_2011 as variacións producidas na poboación asalariada entre dous exercicios consecutivos.  Analízanse altas e baixas de asalariados e permanencia cunha análise dos fluxos de traballadores dende unha perspectiva sectorial e xeográfica.

 • 11-03-13Informe de Recadación Tributaria (xaneiro 2013)

  Informe mensual e series históricas de Recadación Tributaria correspondentes ao mes de xaneiro de 2013

 • 07-03-13Rexistro de Representantes Aduaneiros

  Con data 1 de marzo de 2013 publicouse a Orde HAP/308/2013, do 26 de febreiro, pola que se crea e se regula o Rexistro de Representantes Aduaneiros.
  Por tal motivo, púxose en marcha, en Sede Electrónica desta Axencia, o procedemento para que as persoas que cumpran os requisitos establecidos no artigo 4 do Real Decreto 335/2010, do 19 de marzo, polo que se regula o dereito a efectuar declaracións en alfándega e a figura do representante aduaneiro, poidan realizar a solicitude correspondente nos termos previstos nas disposicións citadas.

 • 07-03-13Departamento de Alfándegas.Nota informativa 06/2013

  Nota Informativa NIN GA 06/2013, do 6 de marzo, relativa a mellora do intercambio de información entre Alfándegas e os diferentes organismos que participan nos controis en fronteira:novo SERVIZO WEB coa DG SANCO da Comisión Europea.

 • 06-03-13Departamento de Alfándegas.Nota Informativa 05/2013

  Nota Informativa NIN GA 05/2013 de 6 de marzo, sobre as condicións para informar os operadores económicos e ás administracións dos estados membros dos casos en que existen dúbidas fundadas sobre a orixe das mercadorías dentro do contexto dos réximes arancelarios preferenciais

 • 06-03-13Informe de Recadación Tributaria (decembro 2012)

  Informe mensual e series históricas de Recadación Tributaria correspondentes ao mes de decembro de 2012

 • 04-03-13Albores relativos ás estatísticas de intercambios de bens entre Estados membros da Unión Europea para 2013

  Orde HAP/338/2013, do 26 de febreiro, pola que se fixan albores relativos ás estatísticas de intercambios de bens entre Estados membros da Unión Europea para o ano 2013.

Imaxe Cargando
 • RSS
 • Mapa web
 • Accesibilidade
 • Axuda