Gráfico nº 30.Evolución do cargo en período executivo (2004-2014)

Gráfico nº 30.Evolución do cargo en período executivo (2004-2014)