Cadro nº 31.Medidas preventivas e derivacións de responsabilidade

 TOTAL 2013TOTAL 2014VARIACIÓN 14/13
Medidas preventivas 3.173 3.624 14,21
Derivacións de Responsabilidade 11.697 15.374 31,43