Cadro nº 29.Datos relativos a débedas en executiva

Entes emisoresPendiente
01/01/2014
Cargadas durante
2014
Total canceladas 2014Pendente de cobramento
31/12/2014
Débedas AEAT 23.401,5 9.553,4 8.105,2 24.849,8
Débedas outros entes 3.600,2 3.031,5 2.091,8 4.539,8
TOTAL 27.001,7 12.585,0 10.197,1 29.389,6

* Importes en millóns de euros