Cadro nº 28.Desagregación da débeda pendente

31/12/2014
Débeda pendente en período voluntario 20.836,35
Total débeda pendente en executiva 29.389,51
Suspendidas 1.706,90
Debedor en concurso de acredores 4.315,03
Aprazadas compensación e outras situacións 1.494,61
Resto de débedas 21.872,97
Total débeda pendente 50.225,86

*Importes en millóns de euros