Memoria 2013

    
 
 
 1. 1.INTRODUCCIÓN
  1. 1.1.Misión de la Agencia Tributaria
  2. 1.2.Funciones
  3. 1.3.Plantilla y presupuesto
  4. 1.4.Organización
  5. 1.5.Agencia Tributaria electrónica
   1. 1.5/1.Portais web
   2. 1.5/2.Fomento da prestación de servizos personalizados por medios telemáticos:incremento do uso da Sede electrónica
   3. 1.5/3.Outros avances en administración electrónica
  6. 1.6.Valoración de la Agencia Tributaria por los ciudadanos
 2. 2.RECAUDACIÓN TRIBUTARIA GESTIONADA POR LA AGENCIA TRIBUTARIA
  1. 2.1.Recaudación tributaria bruta
  2. 2.2.Recaudación tributaria líquida
  3. 2.3.Recaudación obtenida de las actuaciones de prevención y control del fraude tributario y aduanero
   1. 2.3.1.Resultados de la prevención y control del fraude tributario y aduanero
   2. 2.3.2.Resultados inducidos polas actuacións de control
 3. 3.PRINCIPAIS ACTUACIÓNS 2013
  1. 3.1.Control del fraude tributario y aduanero
   1. 3.1.1.Control selectivo e investigación
   2. 3.1.2.Control extensivo
   3. 3.1.3.Gestión recaudatoria ejecutiva
   4. 3.1.4.Colaboración con las Administraciones tributarias de las Comunidades Autónomas de régimen común para el control de los tributos estatales cedidos
   5. 3.1.5.Peritaxe e auxilio xudicial
  2. 3.2.Servicios al contribuyente
   1. 3.2.1.Información tributaria
   2. 3.2.2 Programas informáticos de axuda e formularios para a confección de declaracións
   3. 3.2.3.Realización de trámites por teléfono
   4. 3.2.4.Cita previa
   5. 3.2/5.Registro de apoderamientos
   6. 3.2.6.Obtención de certificados
   7. 3.2.7.Campaña de Renta
   8. 3.2.8.Facilidades para el pago de las deudas tributarias
   9. 3.2.9.Colectivos que precisan de atención especial:personas con discapacidad
   10. 03/02/2010.Plan de Educación Cívico-Tributaria
 4. 4.ALIANZAS EXTERNAS
  1. 4.1.Convenios de colaboración para a cesión ou intercambio de información con outras administracións públicas
   1. 4.1.1.Cesión de información
   2. 4.1.2.Intercambio de información con otras Administraciones públicas
   3. 4.1.3.Intercambio de información internacional
  2. 4.2.Foro de Grandes Empresas
  3. 4.3.Colaboración social
 5. 5.ANEXO ESTADÍSTICO
  1. 5.1.Plantilla
   1. Distribución entre servizos centrais e servizos territoriais 2012-2013
   2. Distribución por áreas 2012-2013
   3. Distribución por subgrupos 2012-2013
   4. Distribución por sexos 2012-2013
  2. 5.2.Agencia Tributaria electrónica
   1. Evolución das visitas aos portais web da Axencia Tributaria
   2. Evolución de las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas presentadas por Internet
  3. 5.3.Valoración de la Agencia Tributaria por los ciudadanos
   1. Queixas e suxestións (comparativa 2012-2013)
  4. 5.4.Recaudación tributaria gestionada por la Agencia Tributaria
   1. Evolución de la recaudación tributaria gestionada por la Agencia Tributaria
   2. Evolución de los ingresos tributarios y base imponible agregada
  5. 5.5.Actuaciones de control del fraude tributario y aduanero
   1. Actuaciones de lucha contra el contrabando
   2. Principales actuaciones del Servicio de Vigilancia Aduanera
   3. Evolución do cargo en período executivo (2004-2013)
   4. Desagregación do cargo e da xestión de 2013 por orixe
  6. 5.6.Servicios al contribuyente
   1. Evolución de los accesos al Programa Informa
   2. Evolución de las llamadas atendidas por el teléfono de Información Tributaria Básica
   3. Evolución del servicio de envío de datos fiscales y del borrador de declaración
   4. Evolución do número de solicitudes de adiamento
   5. Evolución del importe de aplazamientos solicitados
  7. 5.7 Convenios de colaboración para a cesión ou intercambio de información con outras administracións públicas
   1. Subministracións de información.Administraciones públicas

Imprimir

A impresión pode tardar varios minutos dependendo da cantidade de información.

Seleccione a información que desexe imprimir:

Pode cancelar a impresión en calquera momento.

Espere mentres se recompilan todas as páxinas que forman o documento.

Recompilando seccións

Detívose a recompilación de páxinas.Non foi posible completar a vista de impresión.

Cancelar

Vista previa

Imprimir

Continuar

Completado

Recompilando:

3.2.7.Campaña de Renta

   
 • A Axencia Tributaria intensificou os seus esforzos para facilitar o cumprimento das súas obrigas aos máis de 20 millóns de cidadáns obrigados a presentar declaración polo Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas correspondente ao ano 2012.Para iso, reforzou a Campaña de Renda 2013 con medios humanos para satisfacer a demanda de atención presencial cun total de 1.332 postos adicionais, así como coa serie de servizos que se sinalan a continuación.

  Envío do borrador de declaración ou dos datos fiscais relevantes para a declaración do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas

  O principal servizo que a Axencia Tributaria presta en campaña de Renda é o envío dun borrador da súa declaración ou dos datos fiscais máis relevantes para confeccionar a declaración cando a Axencia non dispón de todos os datos necesarios para iso.En total, o número de borradores e datos fiscais calculados pola Axencia Tributaria alcanzou a cifra de 23.764.116, o que supón un 2,49 por cento máis que o ano anterior.

  Borradores e datos fiscais

 • Anexo:Evolución del servicio de envío de datos fiscales y del borrador de declaración
 • Servizo RENØ de obtención do borrador e datos fiscais por Internet

  Este ano foi o terceiro no que se presta o servizo RENØ de obtención do borrador e datos fiscais por Internet, e alcanzou a cifra de 14.452.813 contribuíntes que o utilizaron en 2013, o que supón un incremento respecto ao ano pasado dun 14,39 por cento.Introducindo na Sede electrónica o NIF, nome e apelidos, un número de teléfono móbil e a casa 620 da declaración do ano anterior, ou un código dunha conta corrente se non se presentou declaración, o sistema envía automaticamente unha mensaxe ao móbil (SMS) co número de referencia do borrador que permite consultar, modificar e confirmar o borrador.


  Confirmación ou rectificación do borrador de declaración

  O borrador pode ser confirmado ou rectificado polos contribuíntes por múltiples vías:teléfono, Internet, mensaxes a móbiles, caixeiros automáticos, banca electrónica ou telefónica (nas entidades que presten este servizo), e presencialmente, en Bancos, Caixas de Aforro ou Cooperativas de Crédito, nas oficinas da Axencia Tributaria e en determinadas oficinas habilitadas polas Comunidades Autónomas, Cidades con Estatuto de Autonomía e Entidades Locais.


  Servizos de axuda para a confección de declaracións

  Os contribuíntes que, polo tipo de rendas obtidas, non dispoñan do borrador da declaración, poderán confeccionar a súa declaración co programa PAI, dispoñible en Internet, e presentala así mesmo vía Internet, ou de forma presencial, nas oficinas da Axencia Tributaria e demais entidades colaboradoras, ou acudir ao servizo de axuda para a confección de declaracións nas oficinas da Axencia ou de calquera entidade colaboradora, como Comunidades Autónomas, Concellos, Deputacións, etc., solicitando cita previa por Internet ou por teléfono.

  Como xa se sinalou anteriormente, en 2013 elaboráronse co programa informático de axuda PAI o 99,6 por cento das declaracións.


  Consulta do estado de tramitación da devolución

  A Administración dispón dun prazo de seis meses dende o termo do prazo de presentación das declaracións, ou dende a data da presentación se a declaración foi presentada fóra de prazo, para practicar a liquidación provisional que confirme ou rectifique o importe da devolución solicitada polo contribuínte.

  A emisión de devolucións dá comezo ás 48 horas do inicio da campaña de Renda.A consulta do estado de tramitación da devolución está dispoñible na páxina web da Axencia Tributaria e no servizo telefónico automático.

  En 2013, o tempo medio de tramitación da devolución na Campaña de Renda foi de 26 días.