5. ANEXO ESTATÍSTICO

   
 1. 5.1. Cadro de persoal
  1. Distribución entre servizos centrais e servizos territoriais 2011-2012
  2. Distribución por áreas 2011-2012
  3. Distribución por subgrupos 2011-2012
  4. Distribución por sexos
 2. 5.2. Axencia Tributaria electrónica
  1. Evolución das visitas á páxina web www.agenciatributaria.es
  2. Evolución das declaracións do imposto sobre a renda das persoas físicas presentadas por Internet
 3. 5.3. Valoración da Axencia Tributaria polos cidadáns
  1. Evolución da valoración dos servizos da Axencia Tributaria (1995-2011)
  2. Evolución da opinión sobre os funcionarios da Axencia Tributaria (2004-2011)
  3. Queixas e suxestións (comparativa 2011-2012)
 4. 5.4. Recadación tributaria xestionada pola Axencia Tributaria
  1. Evolución da recadación tributaria xestionada pola Axencia Tributaria
  2. Evolución dos resultados das actuacións de prevención e control tributario e aduaneiro
  3. Evolución dos ingresos tributarios e base impoñible agregada
 5. 5.5. Actuacións de control da fraude tributaria e aduaneira
  1. Evolución do cargo en período executivo (2004-2012)
  2. Desagregación do cargo e da xestión de 2012 por orixe
  3. Actuacións de loita contra o contrabando
  4. Principais actuacións do Servizo de Vixilancia Aduaneira
 6. 5.6. Servizos ao contribuínte
  1. Evolución dos accesos ao programa Informa
  2. Evolución das chamadas atendidas polo teléfono de información tributaria básica
  3. Evolución do servizo de envío de datos fiscais e do borrador de declaración
  4. Evolución do número de adiamentos solicitados
  5. Evolución do importe de adiamentos solicitados