Evolución do importe de adiamentos solicitados

   
  • Evolución do importe de adiamentos solicitados

    (en millóns de euros)