Queixas e suxestións (comparativa 2011-2012)

   
 •  

  DESAGREGACIÓN POR MATERIASTOTAL 2011TOTAL 2012VARIACIÓN
  (%)
  SUMA%
  S/Total
  SUMA%
  S/Total
  2011-2012
  Información e atención 4.857 62,60 4.562 64,39 6,07 -
  Tempo de tramitación e execución resolucións 944 12,16 721 10,17 23,62 -
  Aplicación de normas 94 1,21 235 3,32 150,00
  Procedemento de xestión 1.107 14,26 954 13,46 13,82 -
  Procedemento de inspección 28 0,36 27 0,38 -.3,57
  Procedemento de recadación 546 7,03 511 7,21 6,41 -
  Outras materias 183 2,36 76 1,07 58,47 -
  TOTAL 7.759 100 7.086 100 8,67 -