5.3. Valoración da Axencia Tributaria polos cidadáns

   
 • Evolución da valoración dos servizos da Axencia Tributaria (1995-2011)
  • Evolución da valoración dos servizos da AEAT

 • Evolución da opinión sobre os funcionarios da Axencia Tributaria (2004-2011)
  • Variación media (escala 1 - 7)20042005200620072008200920102011
   Imparcialidade 4,6 4,6 4,7 4,9 4,7 4,6 4,6 4,7
   Preparación técnica 5,0 5,0 4,9 5,0 4,9 4,8 5,0 5,1
   Trato correcto 4,7 4,7 4,7 5,0 4,8 5,0 5,0 5,1
   Preocupación polos problemas
   do contribuínte
   3,7 3,9 3,7 4,2 4,0 3,8 3,9 4,0
 • Queixas e suxestións (comparativa 2011-2012)
  •  

   DESAGREGACIÓN POR MATERIASTOTAL 2011TOTAL 2012VARIACIÓN
   (%)
   SUMA%
   S/Total
   SUMA%
   S/Total
   2011-2012
   Información e atención 4.857 62,60 4.562 64,39 6,07 -
   Tempo de tramitación e execución resolucións 944 12,16 721 10,17 23,62 -
   Aplicación de normas 94 1,21 235 3,32 150,00
   Procedemento de xestión 1.107 14,26 954 13,46 13,82 -
   Procedemento de inspección 28 0,36 27 0,38 -.3,57
   Procedemento de recadación 546 7,03 511 7,21 6,41 -
   Outras materias 183 2,36 76 1,07 58,47 -
   TOTAL 7.759 100 7.086 100 8,67 -