Distribución por subgrupos 2011-2012

   
  • Distribución por subgrupos 2011-2012

    Nota: Non figura o Subgrupo E cuxos efectivos son 23 no 2011 e 19 no 2012.